Näin pääsemme alkuun

Special Olympics -rytmisen voimistelun nauhaohjelman harjoitukset käynnissä.

Mitä tehdä, kun olette käynnistämässä erityisryhmää omassa urheiluseurassanne tai valmistautumassa ottamaan yksittäisiä erityisliikkujia mukaan seuratoimintaan? 

1. Kysy neuvoa 

Pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Järkevää on ottaa selvää, mitkä muut seurat tai tahot järjestävät samankaltaista toimintaa, koska heiltä saa varmasti kullanarvoisia vinkkejä. Näitä seuroja löydät Löydä oma seura -palvelusta Löydä oma seura -palveluun pääset siirtymään tästä.

Suomen Paralympiakomiteasta, lajiliitoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä löytyy asiantuntemusta toiminnan käynnistämiseen. Ja myös oman kunnan erityisliikunnanohjaajalta tai soveltavasta liikunnasta vastaavalta voi kysyä neuvoja toiminnan aloittamiseen. Tästä voi olla myös taloudellista hyötyä, sillä osa kunnista tukee eri tavoin erityisliikuntaa järjestäviä tahoja.  Myös Paralympiakomitean kautta löydät erilaisten tukimuotojen äärelle. Näitä tukimuotoja ovat esimerkiksi Startti-stipendi ja Ahos-apuraha. Apurahoihin ja tukimuotoihin voit tutustua täällä.

Liikunnan apuvälineihin liittyen saa neuvoja ja tarvittaessa myös välineitä käyttöön Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIAlta. Lisätietoja SOLIAsta täältä. 

2. Kenelle toiminta on suunnattu?

Pohdi etukäteen, kenelle ja mitä toimintaa alueelta puuttuu, montako osallistujaa otetaan mukaan, voiko ryhmään tulevilla henkilöillä olla mukana oma henkilökohtainen avustaja vai toimiiko ryhmä pelkästään vetäjän ja apuohjaajan voimin. Vältä toimintaa mainostaessa luettelemasta erikseen eri vammoja, sillä se tie johtaa nopeasti umpikujaan. Todennäköisesti saat huomata toiminnan soveltuvan melko vaivattomasti hyvin laajalle joukolle. Kannattaa ilmaista toimintaa mainostaessa, onko kyseessä matalan kynnyksen ryhmä vai jo tavoitteellisesti harjoitteleville suunnattua toimintaa. Tee kausisuunnitelma ja varmista jatkopolut seurassa. Jatkopoluilla voidaan yhtäältä tarkoittaa sitä, että toimintaan mukaan tulevilla harrastajilla on mahdollista edetä esimerkiksi yleisiin ryhmiin, kun taidot kehittyvät ja kunnianhimo kasvaa ja toisaalta sitä, että esimerkiksi yli-ikäisiksi omasta ryhmästään kasvaville on tarjota mielekäs paikka jatkaa harrastusta (esim. aikuisten harrasteryhmä).

Tästä aihealueesta lisää Kenelle suunnattu -osiossa

3. Miten tavoitat kohderyhmän?

Avainasemassa on paikallinen markkinointi, esim. paikalliset vammaisyhdistykset, kunnan erityisliikunnanohjaaja/liikuntatoimi, mahdollinen Valtti-koordinaattori, koulut, päiväkodit, vanhempainyhdistykset ja asumisyksiköt, fysio- ja toimintaterapeutit jne. Muistakaa mainostaa laajasti myös oman seuranne internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, aivan kuten mitä tahansa muutakin ryhmää. Tärkeää on, että mainoksessa on mainittu yhteyshenkilö, jolta saa halutessaan lisätietoja. Suomen Paralympiakomitean kanavien kautta tavoitat myös laajan potentiaalisten harrastajien joukon (lasten ja nuorten tiedotuskanava Sporttiklubi, kuntoutusalan verkostot ja sosiaalisen median kanavat). Löydä oma seura -palveluun kannattaa ilmoittaa seuran tiedot Löydä oma seura -palvelun ilmoittautumislomake löytyy täältä. Kannattaa olla yhteydessä myös paikallisiin tiedotusvälineisiin. Ne innostuvat usein uudesta toiminnasta ja voivat tulla tekemään juttua.

Tästä aihealueesta lisää Markkinointi-osiossa

4. Huolehdi esteettömyydestä ja saavutettavuudesta 

Saavutettavuutta voi mitata eri näkökulmilta. Onko toiminta asenteellisesti saavutettavaa? Onko ympäristö saavutettava/esteetön? Onko harrastaminen taloudellisesti saavutettavaa? Onko tieto toiminnasta saavutettavaa? Mieti ovatko seuran toimintatavat ja olosuhteet mahdollistavia vai estävätkö ne toiminnan? Ovatko itse harjoituspaikka ja sen fasiliteetit esteettömiä? Erinomainen apu esteettömyysasioihin on Esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma -tarkistuslista. Tarkistuslista löytyy täältä.

5. Ohjaajaresurssit

Seuran on hyvä nimetä ryhmälle vastuuvetäjä ja tarvittava määrä apuohjaajia. Ohjaajatarvetta ei tule yliarvioida. Seuran ei tarvitse huolehtia jokaisen osallistujan henkilökohtaisesta avun tarpeesta, vaan siihen osallistujat voivat itse saada vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen vapaa-ajan avustajan. Ryhmää mainostaessa voi jo ilmoittaa, että on mahdollista osallistua oman avustajan kanssa. Ohjaajien ei tarvitse olla myöskään erityisliikunnan ammattilaisia, vaan seuran omat ohjaajat ja valmentajat osaavat ohjata myös erilaisten liikkujien ryhmää. Aiheesta kiinnostuneet ohjaajat voivat osallistua maksuttomaan soveltavan liikunnan verkkokoulutukseen, Yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa toteutettavaan verkkokoulutuskokonaisuuteen pääset täältä. Paralympiakomitea järjestää myös vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan ohjaajakoulutuksia yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Ensimmäisessä kohdassa mainittua Ahos-apurahaa voi hakea ohjaajien kouluttautumiseen niin opintomatkojen kuin valmiiden koulutuskokonaisuuksien osalta.

Olympiakomitean 10 vinkkiä Lasten liike -ryhmän ohjaajille -videot löytyvät täältä

6. Kohtele erityisryhmää/-liikkujia kuin muitakin seuran jäseniä

Erityisryhmän ei tarvitse olla maksuton. Maksut voivat olla samat kuin muillakin seuran ryhmillä (suositus: henkilökohtaisesta avustajasta ei peritä maksua.). Erityisryhmän tulee olla yhdenvertaisessa asemassa myös kaikissa muissa seuran toiminnoissa: nettisivuilla, viestinnässä, seuran juhlatilaisuuksissa jne.