Hyvät muuvit -hanke

 

Suomessa on vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä noin 6 000 henkilöä sekä kuntien ja yksityisten tuottamissa psykiatrisissa asumispalveluissa noin 7 500 henkilöä (lähde: THL). Suomen Paralympiakomitean hallinnoimassa ja yhteistyössä Aspa-säätiön sekä muiden kumppaneiden kanssa toteuttamassa Hyvät muuvit -hankkeessa lähdetään edistämään palveluasumisen piirissä olevien aikuisten liikunnan harrastamista.

Kolmivuotisessa hankkeessa (2019–2022) kehitetään asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopiva lähiliikunnan konsepti sekä parannetaan vaikeavammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa etsimällä uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

Hankkeen aikana toteutetaan pilotteja asumispalveluyksiköissä, päivätoimintayksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikassa. Yksiköt sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi toteutetaan avoimella kutsuperiaatteella neljä kokeilutapahtumaa kaikilla kolmella pilottialueella.

Tavoitteena on kolmen vuoden aikana levittää hankkeessa syntyneitä toimintamalleja yhteistyökumppanien asumisyksiköihin koko Suomessa. Hankkeen tuloksena asukkaiden liikunta ja heidän kokemansa hyvinvointi lisääntyvät. Pilottiyksiköihin syntyy asukkaiden ja työntekijöiden liikuttajatiimejä, jotka jatkavat toimintaansa hankkeen jälkeenkin.

Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattoriksi palkattiin Katariina Jauhiainen. Hänen yhteystietonsa löytyvät sivun alalaidasta.

Hyvät muuvit -hankkeeseen liittyvät uutiset ovat luettavissa TÄÄLTÄ.

Hyvät muuvit -hankkeen projektisuunnitelma ja hankehakemuksen tiivistelmä ovat ladattavissa sivun alalaidasta.

Hankkeen kumppanit

  • Aspa-säätiö
  • Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Sillanpää, Aspa-koti Nahkuri, Aspa-koti Valtti, Aspa-koti Liljalaakso)
  • Sopimusvuori ry / Näsinkulman Klubitalo / Tampere
  • Suomen CP-liitto ry / Halisten palveluasunnot
  • Lempäälän Ehtookoto / Kunnari (mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta)
  • Rauman MTY Friski Tuult ry/ mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen vertaistukitoimin
  • Valkeakosken kaupunki / mielenterveyspalvelut
  • Valkeamieli ry (mielenterveysyhdistys) / Valkeakoski
  • Mielenterveyden Keskusliitto ry

Lisätiedot