Luontoliikunta

Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä. He muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys. Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä palveluista.

Suomen Paralympiakomitea tekee tiivistä yhteistyötä mm. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n, Metsähallituksen sekä paikallisten luontoliikunta- ja matkailutoimijoiden kanssa edistääkseen luontoliikunnan yhdenvertaisuutta. Käynnissä on kaksi merkittävää luontoliikunnan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvää hanketta: 1) luontomatkailupalveluiden kehittämiseen suuntautunut Luonto kaikille-hanke ja 2) pitkien luontoreittien esteettömyyttä edistävä Esteetön eräpolku-hanke. 

 Tutustu Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustoon. Sinne on koottu esteettömiä luontoreittejä. 

Tutustu Invalidiliiton sivuilla luontoliikunnan esteettömyyteen. Sieltä löydät lisätietoa esteettömistä reiteistä.