Luonto kaikille

LUKA-logo

Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluitaan.

Hankkeen myötä luontomatkailun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä osaaminen lisääntyy, esteettömän ja saavutettavan luontomatkailun palveluntarjonta lisääntyy ja liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden omatoimisen luontomatkailun kysyntä kasvaa.

Näkövammainen retkeilijä opaskoiran kanssa.

Tuotekortit

Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun -suunnitteluoppaan tavoitteena on lisätä tietoa ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla yritykset ja muut asiasta kiinnostuneet tahot voivat omatoimisesti suunnitella ja toteuttaa palveluita toiminta- ja liikuntarajoitteisille, vammaisille henkilöille, ikääntyville sekä kaikille muille esteettömistä ja saavutettavista palveluista hyötyville.

Luonto kaikille -hanke saa rahoituksensa Euroopan Unionin maatalousrahastosta.

Maaseutuohjelma