Apurahat ja tuet

Apurahoja ja tukia koulutuksiin, liikunnan harrastamiseen ja urheiluun on tarjolla niin jäsenistölle, ohjaajille ja kouluttajille kuin valmentajille ja urheilijoillekin.

Ota rohkeasti selvää miten apurahaa tai tukea voi hakea!

---

Startti-stipendi

Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen paraurheilu- ja soveltavan liikunnan toimintaa

Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään paraurheilu- tai soveltavan liikunnan toimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.

Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat, yhdistykset ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurssit harrastuskuluihin. Stipendiä ei myönnetä yksilöhakijoille harrastuksen peruskuluihin, kuten kausimaksuihin tai kilpailumatkojen kuluihin eikä yhteisöhakijoille seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin.

Startti-stipendit on suunnattu erityisesti sellaisille urheilijanpolun alussa oleville henkilöille tai uutta toimintaa aloittaville yhdistyksille, joille alkuvaiheen vaatima panostus voi muodostua esteeksi. Siksi toivomme, että hakemuksessa kerrotaan lyhyesti myös yksilöhakijan tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yksilöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja-säätiö. Stipendin saajilta edellytetään, että stipendi käytetään hakukohteeseen.

Kun stipendi on käytetty, Paralympiakomitealle lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta. Mikäli toivotte, että valokuvianne ei käytetä Paralympiakomitean tai Tukilinjan Startti-stipendejä koskevassa tiedotuksessa, pyydämme mainitsemaan asiasta viestissänne.

Startti-stipendissä on neljän vuoden hakuväli ennen kuin sama hakija voi saada stipendin uudestaan.

Pyydetään hakijoita huomioimaan, että fyysisesti vammaiset hakijat voivat hakea tukea myös Invalidiliiton alaiselta Vammaisliikunnan tuki ry:ltä, jonka myöntämä tuki on suunnattu ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille. Lisätietoa Vammaisliikunnan tuki ry:stä.

Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa: huhtikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kevään osalta kesäkuun loppuun ja syksyn osalta joulukuun loppuun mennessä. 

Lisätiedot

 • Paralympiakomitea, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

---

Ahos-apuraha

Osaamisen kehittämiseen jaettavia apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa. Hakuajat päättyvät helmikuun loppuun ja lokakuun loppuun.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa. Ahos-apuraha ei ole tarkoitettu urheilijoiden omaan valmentautumiseen tai omaan liikunnan harrastamiseen.

Hakijan omavastuu on 20 prosenttia haetusta summasta. Ahos-apurahaa hallinnoivat Paralympiakomitea ja Suomen Punaisen Ristin Ahos-säätiö.

Huom! Perinteisen Ahos-apurahan rinnalle on tullut nyt myös Ahos-kehittämistuki, jonka avulla voidaan tukea laajempia koulutus- ja kehittämishankkeita.

Lisätiedot

 • Paralympiakomitea, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044 767 1368

---

Paralympiarahasto ja Para-stipendit

Syksyllä 2021 avatun Paralympiarahaston keräämällä tuella edistetään vammaisten henkilöiden liikuntaa ja urheilua. Helmikuun 2022 ajan haettavissa oli ensimmäiset stipendit.

Para-stipendien ensimmäisellä hakukierroksella painotus on vammaisurheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamisessa ja urheilusta aiheutuvien ylimääräisten kulujen korvaamisessa. Stipendiä voivat hakea yksityishenkilöt esimerkiksi matka- tai leirikuluihin tai kilpailumatkasta aiheutuviin kustannuksiin.  

Stipendiä ei voida myöntää harrastuksen tai toiminnan peruskuluihin, kuten kausimaksuihin, tilavuokriin tai ohjaajan palkkioihin.

Jokainen hakija hakee tukea henkilökohtaisesti. Kirjoita mukaan selvitys stipendin käyttötarkoituksesta ja siitä, miksi stipendin saaminen on sinulle tärkeää. Selvitystä käytetään stipendien myöntämistä arvioitaessa sekä stipendin saajista uutisoitaessa. 

Tuki on veronalaista tuloa, eli stipendin saajien tulee toimittaa myös verokortti. 

Huomioittehan, että joukkueurheilun osalta kilpailu- tai leirimatkalle lähtö ei voi olla riippuvainen siitä, että kaikki joukkueen jäsenet saavat stipendin. 

STIPENDIN HAKU 28.2. MENNESSÄ TÄÄLLÄ:
STIPENDIN HAKULOMAKE

---

Vammaisliikunnan Tuki ry

Vammaisliikunnan Tuki ry myöntää avustuksia fyysisesti vammaisten henkilöiden liikuntatoimintaan. Tukea jaetaan ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen.

Avustusta voivat hakea fyysisesti vammainen urheilija, joka ei saa urheilija-apurahaa valtiolta, fyysisesti vammainen liikunnan harrastaja, edellä mainittujen avustajat, valmentajat, ohjaajat liikunnan vetäjät ja toimijat.

Avustusta voi hakea uusiin liikuntakokeiluihin, uusien lajien löytämiseen, liikuntakerhotoimintaan ja kilpailumatkoin, salivuokriin, liikuntavälineisiin, kilpailu- ja harjoitusmatkoihin, valmennuskuluihin ja muihin vastaaviin.

Avustusta samalle henkilöhakijalle ei myönnetä perättäisinä vuosina. Yhdistyksien on mahdollista saada avustusta kerran vuodessa. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen järjestämään jatkuvaan liikuntatoimintaan harkinnan varaisesti.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan muualta saamat tuet.

Avustusta myönnetään vain kuluja vastaan. Kulut tulee osoittaa kuiteilla tms. tositteilla.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. Päätöksistä ilmoitetaan kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Haussa tukea saaneiden nimet julkaistaan Invalidiliiton mediassa.

 • Hakemuksen voi kirjoittaa vapaamuotoisena, joko sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjeellä osoitteeseen Invalidiliitto ry / Mika Saastamoinen, Microkatu 1, G, 70210 Kuopio
 • Siirry Vammaisliikunnan tuen sähköiseen lomakkeeseen

---

Paralympiakomitean tuki yhdistysten alueelliseen toimintaan

Paralympiakomitea tukee jäsenyhdistysten ja -seurojensa yhdessä järjestämiä paikallisia liikuntatapahtumia. Tukea voi hakea tapahtumaan, jonka järjestämisestä vastaa vähintään kaksi Paralympiakomitean erilaista taustatahoa edustavaa jäsenyhdistystä.

Hakijana voi olla esimerkiksi invalidiyhdistys ja kehitysvammaisten tukiyhdistys tai yhdistys ja urheiluseura. Haussa tulee selvittää hakijatahot, tapahtuman tavoite, kohderyhmät, aika ja paikka sekä alustava taloussuunnitelma.

Tukea myönnetään enintään 250 euroa/tapahtuma.

 • Hae tukea paikallisiin liikuntatapahtumiin sähköisellä lomakkeella
 • Lisätiedot: Paralympiakomitea, verkostokoordinaattori Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

---

Challenged Athlete Foundation

Amerikkalainen Challenged Athlete Foundation jakaa avokätisesti apurahaa vammaisurheilijoille. Apurahaa voi hakea myös Suomesta, ja moni suomalaisurheilija on saanutkin tukea, kunhan hakemus on huolellisesti tehty.

Lähes 90 prosenttia kaikista hakijoista on saanut apurahaa. Apurahaa voi hakea vuosittain syyskuun alusta joulukuun alkuun, ja tukipäätökset tehdään huhtikuussa.

Kenelle ja mihin?

CAF-apuraha on pääasiallisesti suunnattu liikuntavammaisille henkilöille, mutta tilastojen mukaan myös esimerkiksi maalipalloilijat ja näkövammaiset keilaajat ovat saaneet tukea.

Hakijan vamman on oltava Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n luokittelusääntöjen piirissä. Eli jos hakijalla on vamma, joka oikeuttaisi hänet kilpailemaan paralympialaisissa, hän voi hakea apurahaa.

Apurahaa voi hakea kolmeen eri tarkoitukseen (mutta vain yhteen näistä per vuosi):

1) valmennus/harjoittelukustannuksiin, esim. kuntosalijäsenyyteen tai valmentajan kuluihin,
2) kilpailukustannuksiin, kuten osallistumismaksuihin ja kilpailumatkoihin,
3) välineisiin.

Lisätiedot

---

Urheilijoiden opiskeluapurahat

Urheilijoiden Ammatinedistämissäätiö jakaa vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Lisätiedot

---

Urheiluopistosäätiö

Urheiluopistosäätiö jakaa tutkimus- ja urheiluapurahoja. Tutkimusapurahaa myönnetään liikuntatieteelliseen ja liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimukseen. Apurahaa voi saada myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen.

Urheiluapurahat on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille ja yksittäisille urheilijoille. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaan (ei ammattiurheiluun) keskittyneitä hakijoita.

Lisätiedot

---

Finnish Flash

Finnish Flash on hyväntekeväisyysyhdistys, joka tukee pääasiallisesti nuoriso-, nais- ja vammaisurheilua.

Keskeiset päämäärät, tavoitteet sekä toiminta-alueet ovat edistää ja tukea urheilutoimintaa sen eri muodoissa sekä aatteellisesti että taloudellisesti lahjoittamalla varoja kannustuspalkintoina tai varusteina erityisesti juniori-, vammais- ja naisurheiluun.

Järjestää urheiluleirejä ja -tapahtumia ja seminaareja sekä levittää urheilun tieto-taitoa keskustelu- ja valmennustilaisuuksissa.

Lisätiedot

 • Finnish Flash ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki, www.finnishflash.fi
 • Kirsi Kavanne, puh.040 540 1480, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Minna Korpela, puh. 040 508 6015, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

---

Seuratuki

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Koskee myös Paralympiakomitean paikallisia yhdistysjäseniä. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan/ liikuntatoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille.

Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun toiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Seuratuen jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

Lisätiedot

 

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa.

Lasten kohdalla painopiste on henkisen kehityksen edistämisessä isänmaalliselta ja kristilliseltä pohjalta sekä sellaisten haittojen lievittämisessä, jotka johtuvat ruumiillisesta ja henkisestä vajaakykyisyydestä.

Lisätiedot

 • Säätiön asiamies Heikki Tulenheimo, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., www.pss-saatio.fi.

---

Tukilinja

Tukilinja tukee apurahoillaan pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta, kuten harrastus- ja kilpaurheilu kuuluvat tuen piiriin.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahat ovat alle 4 000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin.

Apurahoja haetaan jatkuvasti Tukilinjan nettisivuilta löytyvillä hakulomakkeilla. Sivuilta löytyvät myös hakuohjeet erityyppisille hakukohteille.

Lisätiedot

 • www.tukilinja.fi / Apurahat
 • Tukitoiminnan koordinaattori, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puh. 09 4155 1508

---

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Tehtävänä on kuntoutus- ja tukipalveluiden tuottaminen neurologista sairautta sairastaville tai vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Säätiö pyrkii kiinnittämään huomiota lasten ja nuorten elämässä ilmeneviin epäkohtiin ja käynnistää toimenpiteitä poistaakseen niitä

Tukisäätiö tukee vaikeavammaisia lapsia ja alle 30-vuotiaita nuoria rahastoista jaettavilla apurahoilla säätiön sääntöjen ja lahjoittajien periaatteiden mukaisesti. Apurahat voidaan myöntää suoraan tai välillisenä tukena vammaisille hakijoille. Apurahoja ei myönnetä järjestöille tai muille vastaaville yhteisöille.

Apurahalla voidaan tukea neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen/nuoren elinoloja, taide- ym. harrastuksia, opiskelua tai kodinperustamista, työnsaantimahdollisuuksien parantamista sekä rahoittaa näihin liittyviä välineitä. Apurahaa voidaan käyttää myös kuntoutuksen, tutkimuksen tai muun menetelmän kehittämiseen, mikäli se parantaa lapsen/nuoren elinoloja, elämän laatua tai tuo uudenlaisia mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään ja tasavertaiseen osallistumiseen.

Apurahoja ei myönnetä sellaisiin tarkoituksiin tai välineisiin, jotka kuuluvat yhteiskunnallisen rahoituksen tai palvelujärjestelmien piiriin. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Erityispäätöksellä apurahan saajana voi olla myös joukkue, ryhmä tai muu säätiön toimintaperiaatteisiin kuuluva kohderyhmä.

Hakulomake on tulostettavissa säätiön kotisivuilta tai sen saa säätiön toimistosta. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Apurahojen hakuaika päättyy vuosittain 15.4. ja 15.10.

Lisätiedot

 • Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

---

VALIO Akatemia

Valio Akatemia® on ohjelma, joka tukee lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia liikuntastipendeillä. Stipendejä voivat hakea alle 18-vuotiaat yksilöurheilijat, joukkueet ja koululaiset lajiin katsomatta.

Valio Akatemia® edistää myös lasten ja nuorten ravitsemusta sekä tekee tapahtumayhteistyötä lasten, nuorten, heidän perheidensä sekä urheiluseurojen kanssa.

Ohjelman kautta voi keskustella lasten ja nuorten liikunnasta ja hyvinvoinnista niin verkossa kuin paikallisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Ohjelman kummeina toimivat Joel Pohjanpalo, Kerttu Niskanen, Topi Raitanen ja Real Skifi.

Lisätiedot

---

Muita paikallisia tahoja, joista tukea voi tiedustella

 • kunnat
 • oma urheiluseura
 • paikallinen tukiyhdistys
 • paikallinen invalidiyhdistys
 • paikallinen näkövammaisten yhdistys
 • Lions-klubi
 • seurakunta
 • yritykset
 • paikalliset palvelun tuottajat/pankki, vakuutusyhtiö…