Esteettömyys

Liikuntatilojen olosuhdeneuvonta

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville.

Rakennetun liikuntaympäristön esteettömyyttä tulee tarkastella monitahoisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden sekä tilojen helpon ymmärrettävyyden näkökulmasta. Lisäksi liikuntapaikkojen suunnittelussa tulee huomioida liikkujien ja urheilijoiden lisäksi yleisö, ohjaajat ja muut tilassa toimivat henkilöt.

Liikuntarakentaminen ja liikuntatilojen korjaukset edellyttävät vammaisurheilun erityispiirteiden ymmärtämistä. Koulutetun kartoittajan tekemä liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus tuottaa tietoa esteellisistä kohdista, auttaa arvioimaan investointitarpeita ja säästää siten turhalta työltä.

Linkkejä esteettömyyteen

Yhteystiedot