Verkkokoulutus

Kiinnostaako kouluttautuminen, mutta soveltavan liikunnan koulutukset ovat aina jossain kaukana ja huonoon ajankohtaan? Nyt on tarjolla ratkaisu: Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti ovat kehittäneet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen.

Kevät 2022: Soveltavan liikunnan verkko-opintojen perusteet-taso aukesi tiistaina 1.2.

Lisätiedot verkkokoulutuksen uudistuksesta ja verkkokoulutuksiin liittyvistä webinaareista täältä.

Näin kirjaudut verkkokoulutuksen opiskelijaksi

Luo oma tunnus Liikuntakeskus Pajulahden oppimisympäristöön Pajukkoon (Moodle)

 

Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kun olet kirjautunut onnistuneesti Pajukon oppimisympäristöön, kirjaudu Soveltavan liikunnan Perusteet, kevät 2022 -verkkokurssille. Tämän jälkeen pääset tutustumaan vapaasti verkkokoulutuksen sisältöihin, oppimateriaaleihin ja aloittamaan tenttien tekemisen. Kun kaikkien osioiden tentit on tehty ja palautettu, saat heti tuloksen kurssisuorituksista. Osaamismerkki myönnetään koko verkkokurssin hyväksytysti suorittaneille joka kuukauden alussa.

Soveltavan liikunnan jatkotaso -verkko-opintoihin pääsee, kun Perusteet-kurssi on suoritettu. Soveltavan liikunnan jatkotasolle saa kurssiavaimen (salasana) täyttämällä Perusteet-kurssin lopussa olevan palautelomakkeen.

Mihin tarpeeseen verkkokoulutus on tehty?

Etäisyydet Suomessa ovat pitkiä ja lähikoulutuksia ei ole taloudellisesti mahdollista järjestää kaikkien kiinnostuneiden saataville. Enenevässä määrin myös oppilaitokset ja urheilujärjestöt ovat ilmaisseet kaipaavansa apua koulutustarjontansa monipuolistamiseen soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun näkökulmasta.

Tietoa ja hyviä materiaaleja löytyy paljon, mutta ne ovat siellä täällä hajallaan. Ajantasaisen tiedon ja parhaiden materiaalien löytäminen on haastavaa ja aikaa vievää. Verkkokoulutuksessa hyödynnetään olemassa olevia hyviä lähteitä ja materiaaleja, jolloin oppijan tai koulutuksen suunnittelijan ei tarvitse nähdä vaivaa tiedon etsimisessä.

Verkkokoulutus mahdollistaa sen, että kaikki kiinnostuneet pääsevät kehittämään osaamistaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun teemoissa, ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi verkkokoulutusta voidaan hyödyntää hyvin laajasti täydentämään eri toimijatahojen omaa koulutustarjontaa. Kun kynnys hankkia lisäoppia madaltuu, lisääntyvät toivottavasti myös vammaisten henkilöiden mukaan pääsyn mahdollisuudet liikuntaan ja urheiluun.

Osana Paralympiakomitean omaa koulutustarjontaa verkkokoulutus mahdollistaa lähikoulutusten painottamisen enemmän käytäntöön ja opitun soveltamiseen toiminnassa. Toiminnallisista lähikoulutuksista, joita järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijatahojen kanssa, tiedotetaan Paralympiakomitean tapahtumakalenterissa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, taustasta riippumatta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja kerhoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verkkokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistamisessa ja täydentämisessä.

Miten se toimii?

Verkkokoulutukseen kirjaudutaan opiskelijaksi, jonka jälkeen kurssia voi suorittaa omaan tahtiin.

Soveltavan liikunnan perusteet -verkkokoulutus on maksuton, kaikille avoin, 18 h mittainen itsenäisesti opiskeltava verkko-opintokokonaisuus.

Koulutus on rakennettu 7 osioon, jotka ovat kestoltaan noin 2–3 tunnin mittaisia.

Osiot

 1. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet
 2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa
 3. Ohjaamisen työkalut
 4. Esteettömyys ja saavutettavuus
 5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
 6. Vammaiskilpaurheilu
 7. Ikääntyneiden liikunta

Jokaisessa osiossa on omat oppimateriaalit ja itsekorjaavat monivalintatentit, joten verkko-opintojen tekeminen on helppoa, sitä voi suorittaa omaa tahtia osio kerrallaan ja tuloksen saa välittömästi tehtyjen tenttien jälkeen. Eri osioiden tuntimäärät sisältävät materiaaleihin tutustumisen ja tenttien tekemisen. Koko opintokokonaisuuden suorittaneille myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Soveltavan liikunnan jatkotaso -verkkokoulutus on myös maksuton, kaikille avoin ja itsenäisesti opiskeltava verkko-opintokokonaisuus. Soveltavan liikunnan jatkotasolle pääsee vasta, kun Perusteet-taso on suoritettu.

Jatkotason verkko-opinnot on kestoltaan noin 40 h.

Soveltavan liikunnan jatkotason verkkokurssi aukeaa 10.2.22 klo 9.00.

Osiot

 1. Soveltavan liikunta ja vammaisurheilu
 2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa
 3. Ohjaamisen työkalut
 4. Esteettömyys ja saavutettavuus
 5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
 6. Vammaiskilpaurheilu

Mitä se antaa käyttäjälleen?

Opiskelija saa verkkokoulutuksesta perustiedot ja -osaamisen soveltavasta liikunnasta ja vammaisurheilusta. Verkkokoulutusta voi hyödyntää myös tiettyyn teema-alueeseen perehtymiseen, tutustua esimerkiksi liikunnan ja urheilun esteettömyyden ja saavutettavuuden kysymyksiin tai vammaiskilpaurheilun perusteisiin.

Tarkoitus on tukea mahdollisimman joustavasti ja matalalla kynnyksellä liikunnan ja urheilun parissa toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista ja tätä kautta tukea inkluusiokehitystä, lisätä liikkumisen mahdollisuuksia meille kaikille – toimintakykyyn katsomatta.