Vammaiset vaikuttajiksi -hanke

Reeta Lindeman puhumassa yleisön edessä.

Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen (2021-2022) tavoitteena on sekä lisätä vammaisten henkilöiden valmiuksia edetä päätöksenteon paikkoihin urheilussa tai muualla yhteiskunnassa että edistää urheilun yhdenvertaista toimintakulttuuria yleisesti. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tavoitteet

 • Nykytilanteen kartoitus
 • Tietoisuuden lisääminen & keskustelun herättäminen urheiluyhteisössä ​
 • Vammaisten henkilöiden osaamisen näkyväksi tekeminen, lisääminen ja hyödyntäminen
 • Lisätä vammaisten henkilöiden määrää liikunnan ja urheilun luottamus- ja työtehtäviin sekä jatkopoluille esim. opiskelussa 

Koulutusohjelma vammaisille henkilöille sekä avoimia webinaareja

Paralympiakomitea järjestää kaksi koulutusohjelmaa vammaisille henkilöille, jotka haluavat toimia vaikuttamistehtävissä liikunnan ja urheilun järjestökentässä tai muualla yhteiskunnassa. Ensimmäinen koulutusjakso alkaa toukokuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2021. Koulutuksen runkona on 4-5 viikonloppuisin järjestettävää lähijaksoa. Lähijaksojen välillä pidetään yhteyttä vapaamuotoisilla etätapaamisilla. Koulutusohjelmaan valitaan 10-15 osallistujaa.

Hankkeen aikana järjestetään tilaisuuksia erityisesti liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville henkilöille. Tilaisuuksissa käsitellään laajasti yhdenvertaisuutta liikunta- ja urheilukulttuurissa ja mukana puhumassa on asiantuntijoita, roolimalleja sekä paikallisia vaikuttajia.

Haku koulutusohjelmaan on auki 1.2.-7.3.2021 ja koulutus käynnistyy toukokuussa 2021. Valintaperusteena koulutukseen on halu toimia liikunnan ja urheilun vaikuttamistehtävissä. Jokainen osallistuja saa oman mentorin koulutusjakson ajaksi. Koulutus maksaa 200 euroa ja siihen on mahdollista hakea Ahos-apurahaa. Lue lisää Ahos-apurahasta.

Aikataulu 2021

 • 18.2. klo 18.00-19.00 Hakuinfo (Liity tästä Teams-kokoukseen)
 • 24.3. klo 12.00-13.00 Avoin webinaari
 • 8.-9.5. Koulutuksen starttiviikonloppu
 • 19.5. klo 12.00-13.00 Avoin webinaari
 • 21.-22.8. Koulutuksen lähiviikonloppu
 • 9.9. klo 12.00-13.00 Avoin webinaari
 • 30.-31.10. Koulutuksen lähiviikonloppu
 • 11.11. klo 12.00-13.00 Avoin webinaari
 • 11.-12.12. Koulutuksen lähiviikonloppu