Jokainen liikkuu tavallaan

Suomessa on noin 250 000 vammaista tai erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Heidän lähipiirinsä mukaan luettuna vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten liikunta koskettaa yli miljoonaa suomalaista. Paralympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus olla mukana auttamassa jokaista vammaista lasta löytämään liikunnan ilo ja harrastamaan tai kilpailemaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Yhteistyökumppanina voit olla mukana koko lasten ja nuorten polulla.

Lasten ja nuorten polku:

Lisätiedot yhteistyökumppanuuksista